מפגש 183: הרב זאב סולטנוביץ’ – התאולוגיה הפילוסופית של הרב סעדיה הגאון (המשך)

by Rony Akrich