מפגש 184: תמר מצ’אדו רקנאטי – מהו השקט? הוא נעלם בעולמנו. המוזיקאים הקלאסיים מדברים על רעש מזהם.

by Rony Akrich