מפגש 185: הרב זאב סולטנוביץ’ – חובת הלבבות לרבנו בחיי | האם הקדמות של השכל אינה בזמן אלא במהות?

by Rony Akrich