מפגש 185: מר צחי סמייה – פרלמנט, לובי ודמוקרטיה | מה קורה לחברי הכנסת ביום אחרי שנבחרו לכנסת?

by Rony Akrich

הלוביסט הלובי הראשון (הורי עלו מלוב☺️)
מ1996 נוכח ופועל בכנסת כלוביסט יועץ כנסת וממשל ומנהל רגולציה לחברות וארגונים רבים בעל ניסיון וידע מקצועי רב תוך מעורבות בתהליכי קבלת החלטות רבים והכרות בלתי אמצעית עם השפה הפרוצדורות והנפשות הפועלות. מומחה לסמטאות הכנסת ומסדרונות העיר העתיקה בירושלים

Related Videos