מפגש 187: הרב זאב סולטנוביץ’ – הרמב »ם של מורה הנבוכים

by Rony Akrich

הספר « מורה הנבוכים » (נקרא גם: « מורה נבוכים ») הוא ספר פילוסופיה שחיבר הרמב »ם בערבית יהודית במאה ה-12 כדי ליישב את הסתירה בין האדם המאמין לאדם הרציונלי. ‘מורה הנבוכים’ הוא אחד מהחיבורים הפילוסופיים החשובים והבולטים ביותר בהגות היהודית בימי הביניים ובכלל, אף על פי שקמו לו מתנגדים רבים מבית. הוא אף תרם רבות להתפתחותה של הפילוסופיה המערבית. למעשה לספר הזה הייתה השפעה מכרעת על כל הוגה יהודי שפעל לאחר יציאתה לאור. כמו כן השפיע רבות על הוגים שאינם יהודים והאפיפיור הונוריוס הרביעי אף הוציא כתב הגנה על הספר.

Related Videos