מפגש 188: הרב זאב סולטנוביץ’ – בואו ונפגוש את המורה נבוכים של הרמב »ם מבפנים

by Rony Akrich

ב »מורה נבוכים » פורש הרמב »ם את שיטתו בנושאים רבים ובהם: שלילת הגשמות מהאל, נבואה, השגחה, טעמי המצוות, תורת המדינה, בריאת העולם ומוסריות כלל אנושית. בכל הנושאים מטפל הרמב »ם באורח רציונלי, היינו, מציג הוכחות הגיוניות התומכות בטענותיו. הרציונליזציה של תוכני הדת היא אחד מסימני ההיכר הבולטים ביותר של מורה נבוכים.

Related Videos