מפגש 188: ד »ר יגאל בן נון – איפה נכתב הקוראן?

by Rony Akrich