מפגש 19: אליהו אטלן – הסיפור היהודי הגנוז של העיר פטרה

by Rony Akrich