מפגש 190: הרב זאב סולטנוביץ’ – רבי יהודה הלוי כפילוסוף, כמשורר וכמגן ליהדות ולארץ ישראל

by Rony Akrich