מפגש 191: גב’ רות בן פנחס – מי ממפחד מש »י עגנון

by Rony Akrich