מפגש 191: ד »ר עמנואל שיבר – איזו תורה קיימו אבותינו בבית ראשון ובבית שני?

by Rony Akrich