מפגש 191: הרב זאב סולטנוביץ’ – אל תוך ספר הכוזרי עם רבי יהודה הלוי

by Rony Akrich