מפגש 192: הרב זאב סולטנוביץ’ – הספר והסופר ר’ יהודה הלוי, מתוך ארון הספרים של עם ישראל

by Rony Akrich