מפגש 192: מר בועז העצני – מדוע מדינת ישראל אינה יכולה להתקיים בלי יהודה ושומרון?

by Rony Akrich