מפגש 194: מר נתן עזרא רודריג – קבלת היעוד: משמעות החלומות למרות ההתנגדות…

by Rony Akrich

נתן עובד בהייטק כמפתח פול סטאק. עלה לארץ אחרי הבגרות ולמד מדעי המחשב בטכניון. למד חמש שנים בישיבה ולימד תורה שם. כותב מאמרים בעניינים פילוסופיים ותאולוגים. מפאת בעיות שינה רציניות הוכרח להתעניין בחלומות ולמד אצל תלמיד תלמידיו של יונג.

Related Videos