מפגש 196: ד »ר יגאל בן נון – דמותו ההיסטורית של מוחמד

by Rony Akrich