מפגש 196: מר אלכס צייטלין – שנה למלחמה בין רוסיה למערב באוקראינה

by Rony Akrich

באים אל הפרופסורים ביוזמתו של אלקס צייטלין הינה סידרת מפגשים שיזם אלכס צייטלין עם חוקרים מובילים בחקר המקרא וארכאולוגיה על מנת לקבל תשובות ברורות לשאלות הכי מסקרנות כל עם.
מאין באנו , במה האמינו אבותינו , מה קרה באירועים מרכזיים שעצבו את עמינו.
העם זכאי לדעת מה קורה באקדמיה ובמחקר המודרני. מהם הגילויים האחרונים בנושא ולאיזה מסכנות מגיע מחקר האקדמי.

Related Videos