מפגש 198: הרב זאב סולטנוביץ’– אור השם חיבורו של רבי חסדאי קרשקש העוסק בדחיית הפילוסופיה האריסטוטלית

by Rony Akrich