מפגש 198: ד »ר עמנואל שיבר – איזו תורה חיו אבותינו מתקופת שיבת ציון עד חורבן הבית השני?

by Rony Akrich