מפגש 199: ד »ר מיכאלה אסולין – השפעת הנטל הבירוקרטי על חווית האזרחים

by Rony Akrich

-2023 Doctorate Post – הפקולטה למשפטים – אוניברסיטת בר אילן– משתתפת בפרויקט המחקר הבינלאומי הבוחן ביצירת ציות מרצון ופרט שילוב ההיבטים ההתנהגותיים והרגולטוריים של יכולתן של ממשלות לסמוך על שיתוף הפעולה, האתיקה והציות של הציבור.

Related Videos