מפגש 2: הרב שמואל עוזיאל – מבוא להגותו של הרב י.ד. סולובייצ’יק | איש ההדר הכללי

by Rony Akrich