מפגש 20 (פורים): הרב שמואל עוזיאל – מבוא להגותו של הרב י.ד. סולובייצ’יק | מסכת הפרדוקס של פורים

by Rony Akrich