מפגש 200: גב’ יפה פינקלשטיין – התבגרות בצל השואה

by Rony Akrich