מפגש 200: גב’ שולמית אימבר – להיות רופא בזמן השואה

by Rony Akrich