מפגש 200: תמר מצ’אדו רקנאטי – המוזיקה של ווגנר כהמנון הנאציזם

by Rony Akrich