מפגש 203: נצ »מ (בדימוס) גדעון מור – מזרח ירושלים, היסטוריה ואקטואליה

by Rony Akrich