מפגש 205: מר עמיעד כהן – מתקדמים לאחור | מאיפה מגיעה החשיבה הפרוגרסיבית?

by Rony Akrich