מפגש 206: ד »ר יוסף שרביט – לקורות היישוב הספרדי בארץ ישראל (1540-1840) והמשמעויות לימינו

by Rony Akrich

ד »ר יוסף שרביט
איש חינוך בארץ ובתפוצות, שנים רבות. מרצה בכיר לתולדות ישראל במחלקה לתולדות ישראל באוניברסיטת בר אילן ובמכללה האקדמית אפרתה. התמחותו בהיסטוריה חברתית ואינטלקטואלית של יהדות אגן הים התיכון, צפון אפריקה, צרפת וארץ ישראל, בעת החדשה. ד »ר שרביט מתמחה בתולדות חכמת ישראל בצרפת והתעמק בתולדות האסכולה הפריסאית לחכמת ישראל. ד »ר שרביט פרסם מחקר היסטורי מקיף אודות הרב יהודה ליאון אשכנזי – מניטו: עבריות ומעבר לה – דיוקן אינטלקטואלי של הרב י.ל. אשכנזי-מניטו (אדרא, תשע »ט). הוא מחברם של 12 ספרים ועשרות מאמרים העוסקים בסוגיות אלו. הבולט שבהם, עוסק בחכמי אלג’יריה וארץ ישראל במאה הי »ט – מסורת ומודרנה, שראה אור בהוצאה המדעית של הסורבון (הו­­נורה שמפיון, Honoré Champion, פריז):

Related Videos