מפגש 207: גב’ עדינה בר שלום – האישה החרדית והאקדמיה בעידן המודרני

by Rony Akrich

גב’ עדינה בר שלום – פעילה למען החינוך והחברה בישראל – היא מייסדת המכללה החרדית, שסללה את הדרך להשתלבותם של אלפי חרדים בלימודים אקדמיים מלאים, תוך שמירה על אורח חייהם. המכללה הביאה לקידומן של נשים רבות ולשילוב מוצלח של בוגריה בשוק העבודה. עדינה בר שלום פועלת רבות גם לקידום השלום בין ישראל לאויביה, לצמצום השסעים החברתיים בישראל, לקירוב לבבות בין חרדים לחילונים ולקידום כבוד האדם. בזכות פעילותה הרבה והמגוונת היא נעשתה לאחד מעמודי התווך של החברה האזרחית בישראל, ומשמשת מופת והשראה לפעילים חברתיים רבים.
עדינה בר שלום היא ביתה הבכורה של הרב עובדיה יוסף זצ »ל. מתגוררת בתל אביב. נשואה לדיין בית הדין הגדול בגמלאות הרב עזרא בר שלום. הם הורים לרב בן ציון בר שלום, לחנה שמעוני ולמרגלית דואק, ויש להם 13 נכדים ונין אחד.

Related Videos