מפגש 208: נצ »מ (בדימוס) גדעון מור – רצועת עזה, אתגר לאומי ובטחוני או עצם בגרוננו?

by Rony Akrich