מפגש 209: פרופ’ שמואל טריגנו – האידאולוגיה השלטת החדשה, הפוסטמודרניזם

by Rony Akrich

פרופסור אמריטוס לסוציולוגיה של הפוליטיקה והדת של אוניברסיטת פאריס ננטר
פרסם יותר מ 30 ספרים בכל התחומים של היהדות וחקר המודרנה
יסד וניהל את בית המדרש של ארגון « כי’ח » בפאריס, יסד ועורך כתב העת למחשבה יהודית פרדס (גליון 70)
יסד ומנהל את האוניברסיטה העממית של היהדות -4000 נרשמים בהקשר בינלאומי יסד ומנהל את עמותת דיאלוגיה

Related Videos