מפגש 209: ד »ר אביחי צור – האם יש לנו בחירה חופשית? | פרדוקס הפטליזם והבחירה של ר’ צדוק הכהן מלובלין

by Rony Akrich