מפגש 210: מר אריה קליין – »המערה הסודית » | חידת חברון בימי הבית השני

by Rony Akrich

כמה מקוואות יוצאי דופן מימי הבית השני התגלו בחורבת קומראן ובתל חברון. ייחודם בנפח הגדול פי ארבעה מרוב המקוואות המוכרים ובגרמי המדרגות היורדים אליהם המחולקים על ידי שתי מחיצות. השערות שונות הועלו לסיבת הקמת מקוואות בממדים גדולים כאלה…

Related Videos