מפגש 210: מר אלמוג גמדני – מה עשו בבתי הכנסת בימי הבית השני?

by Rony Akrich

אלמוג גמדני, מנהל בית ספר, חוקר בתי כנסת קדומים (בר אילן). M.A בר אילן לימודי ארץ ישראל. ההרצאה תעסוק- הנושא: « מה עשו בבתי הכנסת בימי הבית השני? » ממצאים מעניינים השופכים אור על חיי הדת והקהילה בימי הבית השני ובקהילות השונות בתקופות מאוחרות יותר.

Related Videos