מפגש 212: הרב פרופ’ דוד בן עזרא – השורשים והיעדים של הזהות הישראלית

by Rony Akrich