מפגש 213: ד »ר עמנואל שיבר – חורבן בית ראשון ובית שני: « מה הלקח לדור שלנו? »

by Rony Akrich