מפגש 22: פרופ’ נח דנא-פיקארד – מבט תורני על חקר החלל

by Rony Akrich