מפגש 220: פרופ׳ יצחק בן ישראל – 100 שנה למאמרו של ז׳בוטינסקי על קיר הברזל

by Rony Akrich

מאמרו של זאב ז’בוטינסקי, « על קיר הברזל (אנחנו והערבים) » שפורסם לראשונה בשנת 1923, נכתב על רקע מאורעות 1920-1921 בישראל אולם ממשיך להיות מצוטט גם כיום. נייר זה יבחן את הרעיונות שמעלה ז’בוטינסקי, כמו גם את שרידותה של דוקטרינה זו, מנקודת המבט הפסיכולוגית של מסגור וקבלת החלטות.

יצחק אריה בן ישראל (נולד ב-26 ביולי 1949, בתל אביב) הוא אלוף (מיל’) בצה »ל, שכיהן כחבר הכנסת בכנסת השבע עשרה מטעם מפלגת קדימה. פרופסור אמריטוס באוניברסיטת תל אביב, ראש סדנת יובל נאמן למדע, טכנולוגיה וביטחון, ראש מרכז הסייבר באוניברסיטת תל אביב. היה יושב ראש סוכנות החלל הישראלית במשרד המדע והטכנולוגיה בין השנים 2005-2022.

Related Videos