מפגש 221: גב׳ שרה טייב – חוסן אישי כמענה לטראומה לאומית

by Rony Akrich