מפגש 221: ד »ר דניאל גור אריה – האם האמוציות יכולות להטריף את הדעת?

by Rony Akrich