מפגש 223: פרופ’ גדעון ביגר – גבולות ארץ ישראל ומדינת ישראל

by Rony Akrich