מפגש 227: המשורר אליעז כהן – פרויקט ‘הנני’ | כתיבת שירה בעת מלחמה

by Rony Akrich

קולות היגון והשבר, ניגון הפגזים והזחלים ושירת הגבורה והתקווה עוררו את רוח הלחימה וגם השראה לכתיבה.
בשבועות האחרונים החלו להיכתב שירים על המלחמה.
מאות שירים נשלחו על ידי משוררי ארץ ישראל וחיילים בסדיר, קבע ומילואים מכל חבלי הארץ.
מצורפות אסופות שירים בעת מלחמה – אסופות ‘הנני’.
הפרוייקט נעשה בשותפות עם כתב העת לשירה ‘משיב הרוח’

Related Videos