מפגש 227: שיח משוררים: יונתן ברג ואליעז כהן משוחחים על תפקידה של השירה בזמן הזה וקוראים משירתם

by Rony Akrich