מפגש 239: מר דוד שרמן – תצוגה מקדימה לסרט « הנשר והמנורה »

by Rony Akrich

עקב זכויות יוצרים על הסרט הוא אינו מתפרסם כאן ואנו מפרסמים רק את דבריו המרתקים של במאי הסרט, מר שרמן.
3500 שנים של היסטוריית המנורה, מאז ימיו של משה רבנו ועד ימנו אנו.
הקרנה ייחודית של הסרט יוקרן בפעם הראשונה בעברית, בנוכחותו של במאי הסרט דוד שרמן, אשר ידבר על הסרט לאחר הקרנתו.

Related Videos