מפגש 240: נצ »מ (בדימוס) גדעון מור – הפליטות כסוגיית יסוד בסכסוך הישראלי פלשתיני

by Rony Akrich