מפגש 243 « כשבחרתי להתחיל לחיות – על פגיעה מינית, התמודדות ובחירה בחיים מחדש » עדיאל בר שאול בקפה דעת

by Rony Akrich