מפגש 243 « תקומת ישראל בארצו ומדינתו בתפיסתה של נחמה ליבוביץ. » גב’ אראלה נעה ידגר ב « קפה דעת »

by Rony Akrich

גב’ אראלה נעה ידגר מרצה לתנ »ך , תלמידה מובהקת של נחמה ליבוביץ, וחוקרת תורתה. נחמה ליבוביץ הצהירה במפורש על מטרתה החינוכית – להדריך לקריאה מדויקת ורגישה בכתוב. במובן זה, מטרתה היא פרשנית-דידקטית. היא עיצבה דרכי פרשנות וניתוח של פרשני התנ »ך והכשירה את הלומד להשתמש בהן בעיונו הוא.

Related Videos