מפגש 26: הרב מנחם אקרמן – ה’ מסתדר מאחורי הפיזיקה המודרנית (חלק 2)

by Rony Akrich