מפגש 28: גב’ דבורה שוורץ – מקומו של הלחם בחיי הפרט ובחיי הכלל

by Rony Akrich