מפגש 29: גב’ חוה דיבון – מסע, מרעיון לסדרת טלויזיה

by Rony Akrich